Informácie

Naším cieľom je vytvoriť prehľadnú databázu dokumentárnych filmov v slovenskom a českom dabingu, ďalej Slovenské a České dokumentárne filmy, ktoré sú zverejnené na YouTube, prípadne iných video portáloch. Jedná sa výhradne len o zdieľanie videí, ktoré sú už nahrané na externých portáloch. Žiadne z videí nemáme nahrané na našom serveri.

 

K autorským právam:

Vyjadrenie SOZA z roku 2011:

Ten, kto vloží embedované video napr. na Facebook , nie je zodpovedný za vysporiadanie autorských práv. Zodpovednosť má vlastník domény (používateľ autorských diel). Nuž, preložíme to do zrozumiteľnej reči. Ten, kto bude zdieľať na Facebooku video z youtube, nemusí nič platiť (ak by platil pôvodný názor SOZA, tak by zrejme každý užívateľ Facebooku, ktorý zdieľal hudobné video musel platiť pod hrozbou trestného stíhania). Zodpovedná za autorské práva je teda stránka youtube, ktorá umožnila vložiť na svoju stránku video.

 

Rozhodnutie európskeho súdu z roku 2014:

Súd sa riadil výkladom, ktorý stanovil už minulý rok vo februári a konštatoval, že ktokoľvek v EÚ môže na svoje stránky vložiť odkaz na ľubovoľné dielo, ktoré jeho majiteľ predtým publikoval. Nemusí to byť pritom len textový odkaz, ale práve napríklad cudzie vložené video, obrázky a ďalší obsah. Podstatné je to, že len odkazujete na originálne dielo a nevytvárate na svojich stránkach nepovolený duplikát.

 

Kontakt: palco01@zoznam.sk